Wiedza i Praktyka

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka powstało w 1997 roku. Pierwszą publikacją był „Poradnik Podatnika”, który od razu okazał się wydawniczym sukcesem. Dziś Wydawnictwo jest jednym z liderów na rynku publikacji fachowych, a poza „Poradnikiem Podatnika” wydaje blisko 70 publikacji cyklicznych, zarówno drukowanych jak i elektronicznych. Wydaje publikacje o tematyce dotyczącej m.in. podatków, VAT, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy.

Wiedza i Praktyka