ebook Negacja w języku, tekście, dyskursie
0 / 5.00 (liczba ocen: 0) Ilość stron (szacowana): 244

Negacja w języku, tekście, dyskursie
ebook: pdf

E-book - najniższa cena: 19.03
22.45 złpremium: 13.47 zł Lub 13.47 zł
19.03 zł Lub 17.13 zł
22.45 zł
19.08 zł
19.93 zł
22.45 zł
22.45 zł
Inne proponowane

Oddajemy do rąk Czytelników monografię, w której Autorzy poddają refleksji naukowej zjawisko negacji. W tomie znalazły się artykuły językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, prawników, filozofów, logików. Publikacja ma więc charakter interdyscyplinarny, prezentujemy w niej bowiem wyniki badań nad negacją w wymiarze składniowym, semantycznym, logicznym, retorycznym, kulturowym, społecznym. Autorzy artykułów zgromadzonych w monografii proponują zarówno ujęcie systemowe negacji: syntaktyczne i semantyczne, jak i komunikacyjne: pragmatyczne, tekstowe, dyskursowe. Negację traktują wąsko - jako składnik semantycznej struktury zdania, mający wpływ na jego budowę formalną, za pomocą którego mówiący odrzuca wydany uprzednio lub domyślny sąd, a także szeroko - jako negowanie, odrzucenie tego, co było lub jest uznane za rzeczywiste, słuszne, właściwe, wartościowe, sprawiedliwe.

Negacja w języku, tekście, dyskursie od Bartłomiej Cieśla, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące oferty:
Warto zerknąć