ebook Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł
0 / 5.00 (liczba ocen: 0) Ilość stron (szacowana): 152

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł
ebook: pdf

E-book - najniższa cena: 9.23
10.00 zł
9.23 zł
Wesprzyj UpolujEbooka.pl - postaw kawę
Inne proponowane

Celem publikacji jest zebranie w jeden zbiór i opatrzenie komentarzem wybranych źródeł prawa tak powszechnego, jak polskiego, mających fundamentalne znaczenie dla kształtowania się instytucji odpowiedzialności majątkowej państwa i innych podmiotów władzy publicznej za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działania i zaniechania urzędników, a także źródeł prawa obecnie obowiązującego w tej dziedzinie w Polsce. Przedstawiono akty o precedensowym znaczeniu dla dalszego rozwoju prawodawstwa (taką rolę na gruncie niemieckim odegrały np. ustawa bawarska z 9 czerwca 1899 r. i pruska ustawa z 1 sierpnia 1909 r. o odpowiedzialności odszkodowawczej państwa i innych związków za naruszenia obowiązków służbowych urzędników przy wykonywaniu władzy publicznej czy Crown Proceedings Act z 1947 r. dla prawa angielskiego). Pomimo dużego zainteresowania doktryny zagadnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej państwa nie opracowano jak dotąd wyboru źródeł o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozważań historycznoprawnych. Część źródeł prawa zostało przedrukowanych w oparciu o dostępne, choć bardzo rozproszone publikacje polskie (dotyczy to zwłaszcza źródeł prawa niemieckiego i austriackiego obowiązujących na ziemiach polskich), część zaś przetłumaczona z języka niemieckiego i angielskiego (dotyczy to zwłaszcza źródeł prawa anglosaskiego). Publikacja powinna zainteresować historyków prawa oraz historyków administracji. Stanowi też materiał dydaktyczny dla studentów prawa i administracji.

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł od Monika Adamczyk, Andrzej Adamczyk możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć