ebook Czas internacjonalizacji II
0 / 5.00 (liczba ocen: 0) Ilość stron (szacowana): 412

Czas internacjonalizacji II
ebook: pdf

E-book - polecana oferta: 30.24
PakietyMedyczne#PakietyMedyczne
PakietyMedyczne#PakietyMedyczne
-19% 30.24 zł Lub 27.22 zł
29.21 zł
30.22 zł
30.24 zł
37.80 zł
Inne proponowane

Publikacja udowadnia, jak szerokim tematem jest internacjonalizacja, jak dotyka nie tylko wertykalnie, ale i horyzontalnie uczelnię przeplatając się i wnikając w praktycznie każdy aspekt funkcjonowania uniwersytetu. Jej autorami są badacze i praktycy kształtujący na różnych poziomach proces umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. W tym tomie 30 autorów z 21 ośrodków akademickich i instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym prezentuje teksty przeglądowe, analityczne, badania własne, studia przypadku. Teksty mieszczą się w trzech przyjętych perspektywach: rozwojowej i przyszłościowej w której poruszane są sprawy fundamentalne dla rozwoju fenomenu internacjonalizacji, nie tylko w ramach polskiego podwórka, ale w kontekście generalnych tendencji i zmian zachodzących w globalnym systemie szkolnictwa wyższego; zarządczej w której dotyka się problematyki istotnej na poziomie bieżącego zarządzania uczelnią oraz procesami umiędzynarodowienia kadry, nauki, administracji czy studentów i doktorantów; operacyjnej związanej z realizacją konkretnych, szczegółowych przedsięwzięć projektów, które mogą, a wręcz powinny, być żywą inspiracją dla podejmowania działań w innych jednostkach. Ambicją inicjatorów i autorów tej publikacji nie jest proponowanie gotowych recept i schematów działania, lecz skłonienie wszystkich zainteresowanych do wspólnej refleksji i działania na rzecz lepszego przygotowania naszych uniwersytetów do stojących przed nimi wyzwań.

Czas internacjonalizacji II od Grzegorz Mazurek, Bianka Siwińska możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące oferty:
Warto zerknąć