ebook Czas internacjonalizacji Wyzwania dla polskich uczelni
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Czas internacjonalizacji Wyzwania dla polskich uczelni
ebook: pdf

E-book - polecana oferta: 21.42
21.42 zł Lub 19.28 zł
21.41 zł
22.51 zł
22.76 zł
26.78 zł
Inne proponowane

Książka próbuje zapełnić pewną istotną lukę na rynku wydawniczym. Sytuacja szkolnictwa wyższego zmienia się dynamicznie i refleksja nad jego umiędzynarodowieniem staje się konieczna. Autorami są osoby które od wielu lat zajmują się rekrutacją, a następnie edukacją i "prowadzeniem" studentów cudzoziemców w naszym .Ich wiedza i doświadczenie, wsparte refleksją o charakterze naukowym, prawnym i organizacyjnym złożyły się na zawartość niniejszej publikacji.
Jej odbiorcami mogą - i powinni - być pracownicy uczelni zajmujący się marketingiem międzynarodowym, rekrutacją i opieką nad cudzoziemcami, którzy wybrali na miejsce edukacji nasz kraj. Mogą nimi być także dydaktycy, w tym zwłaszcza ci, którzy prowadzą specjalności związane z umiędzynarodowieniem wiedzy, nauką języka polskiego jako obcego, socjologicznymi aspektami pobytu obcokrajowców w naszym kraju. I wreszcie mogą - i powinni - sięgnąć po nią ci wszyscy urzędnicy różnych szczebli administracji samorządowej, którzy coraz częściej stają w obliczu praktycznych i teoretycznych problemów wynikających ze stopniowej zmiany struktury narodowościowej w niektórych miastach i środowiskach.

Czas internacjonalizacji Wyzwania dla polskich uczelni od Bianka Siwińska, Marek Zimnak możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące oferty:
Warto zerknąć