ebook Ptolemais in Cyrenaica
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Ptolemais in Cyrenaica
ebook: pdf

E-book - najniższa cena: 10.57
11.16 złpremium: 7.20 zł Lub 7.20 zł
10.57 zł Lub 9.51 zł
10.67 zł
12.00 zł
Inne proponowane

Książka prezentuje przebieg nieinwazyjnych badań wykopaliskowych pozostałości starożytnego miasta Ptolemais w libijskiej Cyrenajce, jednego z największych przedsięwzięć archeologicznych w rejonie basenu Morza Śródziemnego, zrealizowanych dzięki pomocy finansowej Narodowego Centrum Nauki.

Przebadano ponad 150 hektarów ziemi. Podstawowymi metodami badań w terenie były pomiary z wykorzystaniem precesji w polu magnetycznym, a także odczyty gradiometryczne z wykorzystaniem transdukcji. Opracowano geofizyczne mapy ilustrujące pomiary, które powstały w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji graficznej danych z różnych urządzeń pomiarowych.

Na dużym obszarze ziemi, ułożonej tarasowo, ze zróżnicowanym składem geologicznym, znaleziono tuż pod jej powierzchnią w południowej i centralnej części miasta Ptolemais liczne pokłady reliktów starożytnej architektury. Dzięki zaawansowanym pomiarom udało się sporządzić dokumentację fotogrametryczną, fotografię lotniczą i obrazy satelitarne oraz pomiary topograficzne (w tym trójwymiarowe profilowanie badanych powierzchni). Podczas wykopalisk odkryto nieznane fakty z historii miasta Ptolemais, na różnych jego etapach rozwoju, a także poszerzono wiedzę na temat roli Afryki Północnej na tle innych wielkich centrów starożytnej cywilizacji.

Ptolemais in Cyrenaica od Autor nieznany możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć