ebook Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze
ebook: pdf

E-book - najniższa cena: 22.05
22.05 zł
24.99 zł
25.89 zł
Inne proponowane

Naczelną ideę niniejszego tomu stanowi refleksja nad sposobami uprawiania badań komunikacji w mediach. Uczeni z Uniwersytetu Śląskiego - reprezentujący różne dyscypliny naukowe: socjologię, medioznawstwo, kulturoznawstwo, pedagogikę, lingwistykę, teorię i historię literatury, oraz różne perspektywy poznawcze - przedstawiają swoje poglądy na istotę mediów, ich rolę, funkcjonowanie, przemiany itd. Podejmują także metodologiczną problematykę badania obiektu tak złożonego, jak komunikacja w mediach. Autorzy są przekonani, że przy szerokim spectrum badań nad mediami przydatne (jeśli nie konieczne) jest przekraczanie granic dyscyplin naukowych. Transdyscyplinarność jest tu rozumiana szeroko - jako podejście łączące wiedzę o mediach. Pierwszym krokiem w jej stronę jest spotkanie badaczy i dokonanie bilansu wiedzy z różnych dyscyplin naukowych dotyczącej mediów. Transdyscyplinarność - będąca paradygmatem naukowym - stanowi kolejną generację, po koncyliacyjności i interdyscyplinarności. Przynajmniej dwie spośród koegzystujących obecnie orientacji lingwistyki - kognitywizm i interakcjonizm - w założeniach mają ponaddyscyplinarny wymiar teoretyczno-metodologiczny, realizowany w badaniach empirycznych w różnym zakresie.

Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze od Praca zbiorowa możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące oferty:
Warto zerknąć