ebook Kształtowanie kultury wartości i zaangażowania organizacyjnego psychospołeczne wyzwania współczesnych organizacji
0 / 5.00 (liczba ocen: 0) Ilość stron (szacowana): 10

Kształtowanie kultury wartości i zaangażowania organizacyjnego psychospołeczne wyzwania współczesnych organizacji
ebook: pdf

E-book - najniższa cena: 5.01
5.01 zł Lub 4.51 zł
Wesprzyj UpolujEbooka.pl - postaw kawę
Inne proponowane

Współczesnym organizacjom przychodzi działać w złożonym otoczeniu, co sprawia, że stają one w obliczu tworzenia dynamicznych strategii działania. Właściwa strategia nie jednak jedynym determinantem wzrostu organizacji (Weinzimmer, 2000). Kiedy organizacja jest polem doświadczalnym dla różnych wizji i strategii, szczególnego znaczenia w osiąganiu wysokiej efektywności organizacji nabiera kształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej (Kwantes, Boglarsky, 2007). Prezentowane w artykule badania zmierzały do identyfikacji typu kultury organizacyjnej oraz wartości organizacyjnych, z którymi koreluje zaangażowanie organizacyjne. Otrzymane rezultaty pozwoliły na sformułowanie wniosków o charakterze aplikacyjnym (tak dla zarządzających organizacjami, jak i konsultantów zewnętrznych), które potwierdzają, że jednym z warunków zaangażowania organizacyjnego pracowników jest dbałość organizacji o spójność centralnych wartości we wszystkich wymiarach kultury organizacyjnej sukcesu, efektywności, przywództwa i zarządzania ludźmi wyodrębnionych w koncepcji Cameron, Quinn (2006). Ważnym obszarem troski ze strony organizacji jest również tworzenie warunków dla rzeczywistej realizacji wartości pracowników związanych z ich aspiracjami, charakterem relacji interpersonalnych w środowisku pracy.

Organizations nowadays operate in a complex environment, and as a result of this, they are confronted with the need of creating the dynamic strategies of action. However, the strategy itself cannot be the only solution to the growth of organization (Weinzimmer, 2000). When organization is dealing with different visions and strategies, organizational culture and commitment become an important predictor of organization performance and effectiveness (Kwantes, Boglarsky, 2007). The purpose of this study is to find the relationships among organizational culture, organizational values and organizational commitment. The obtained results allow to formulate conclusions which confirm that one of the conditions of the employees organizational commitment is attention on the part of the organization to the core values consistency in all dimensions of organizational culture success, efficiency, leadership and personnel management selected in the conception of Cameron, Quinn (2006). Moreover, the organizational commitment is supported by those values of organiza-tional care which help people to build good interpersonal relations and accomplish their own aspirations.

Kształtowanie kultury wartości i zaangażowania organizacyjnego psychospołeczne wyzwania współczesnych organizacji od Agnieszka Kozak, Jacek Sobek możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć