ebook Wybory 2010. Media i marketing polityczny
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Wybory 2010. Media i marketing polityczny
ebook: pdf

E-book - najniższa cena: 28.01
28.01 zł
28.69 zł
Inne proponowane

Artykuły zawarte w recenzowanej pracy w kompetentny naukowo, a zarazem interesujący sposób odnoszą się do przebiegu kampanii poprzedzających polskie wybory prezydenckie i samorządowe w 2010 roku. Zwraca uwagę trafny dobór tematyki poszczególnych artykułów, umożliwiających wieloaspektową analizę przedsięwzięć kampanijnych realizowanych przez podmioty rywalizacji politycznej zarówno na szczeblu ogólnokrajowym (wybory prezydenckie), jak i lokalnym (wybory samorządowe). Wysoko należy ocenić fakt, że w pracy znajdujemy także naukowo ważne refleksje oceniające rolę środków masowego komunikowania we współczesnych polskich kampaniach wyborczych. Poziom naukowy analiz badawczych, sposób formułowania wniosków oraz szeroki wachlarz wykorzystanych metod i technik badawczych wskazują na bardzo dobre opanowanie warsztatu naukowego. Szczególnie należy podkreślić umiejętność zachowania niezbędnego dystansu do podejmowanej problematyki, dzięki czemu otrzymaliśmy w pełni dojrzałą naukowo pracę, w znaczący sposób wzbogacającą polską literaturę poświęconą rywalizacji politycznej, komunikowaniu politycznemu oraz marketingowi politycznemu.

Wybory 2010. Media i marketing polityczny od Marek Jeziński możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące oferty:
Warto zerknąć