Myszy i ludzie
3.85 / 5.00 (liczba ocen: 1585426)

Myszy i ludzie
ebook: mobi (kindle), epub (ipad)

E-book - polecana oferta: 24.64
Audiobook - najniższa cena: 25.33
wciąż za drogo?
28.80 złpremium: 19.20 zł Lub 19.20 zł
22.40 zł
24.64 zł Lub 22.18 zł
32.00 zł
32.00 zł Lub 28.80 zł
24.62 zł
28.16 zł
kliknij aby zobaczyć pozostałe oferty (2)
Wesprzyj UpolujEbooka.pl - postaw kawę
Inne proponowane

Niezapomniana opowieść o sile przyjaźni, ludzkich tęsknotach i marzeniach! George Milton i Lennie Small to niezwykły tandem przyjaciół. George jest silnym mężczyzną, a podążający w ślad za nim Lennie - upośledzonym gigantem o umysłowości małego dziecka. Niezdarny i nieświadomy własnej siły fizycznej, nie potrafi dostosować się do społecznych norm i co chwila sprowadza na siebie i George'a mniejsze lub większe nieszczęścia. Nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca, przyjaciele przemierzają pogrążone w Wielkim Kryzysie Stany w poszukiwaniu zarobku i akceptacji. Ich marzeniem i celem, do którego dążą, jest własna farma, na której mogliby wspólnie hodować króliki. "Myszy i ludzie" to jedno z najznakomitszych dzieł literackich Steinbecka. To powieść tak złożona, że wymyka się wszelkim jednoznacznym interpretacjom. Przede wszystkim jest piękną historią wspaniałej przyjaźni i poświęcenia, opowieścią o skomplikowanych relacjach, ludzkich tęsknotach i marzeniach. Ale także parabolą losu człowieka, rodzajem współczesnej baśni dla dorosłych. Powieść "Myszy i ludzie" była trzykrotnie przenoszona na ekran. Niezapomnianą kreację postaci Lenniego stworzył John Malkovich.

Prostota, bezpośredniość i siła oddziaływania tej historii nadają powieści niesamowitej mocy, którą trudno dokładnie zdefiniować. Steinbeck jest geniuszem! - Kirkus Reviews

Ta objętościowo skromna powieść opowiada wspaniałą i wzruszającą historię dwóch włóczęgów, których połączyła niezwykła więź, zniszczona w końcu przez ludzkie słabości - nienawiść, zazdrość i samotność. Genialne! - Magill Book Reviews

John Steinbeck (1902-1968) - amerykański powieściopisarz, laureat Nagrody Nobla w 1962 r. za "realistyczny i poetycki dar, połączony z subtelnym humorem i ostrym widzeniem spraw społecznych". Jego najbardziej znane powieści to - obok "Myszy i ludzi" - "Tortilla Flat", "Na wschód od Edenu", "Grona gniewu" i "Ulica Nadbrzeżna". "Myszy i ludzie" doczekały się rekordowej liczby ponad 700 wydań na całym świecie.

O e-booku Myszy i ludzie blogerzy napisali: 

Klasyk z lat 30. ubiegłego wieku zachwyca mistrzowską formą. W tej krótkiej powieści każde słowo ma ciężar starotestamentowy. - Piotr Kopka -  Literatura sautée

Myszy i ludzie od John Steinbeck możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook) lub słuchać w formie audiobooka (mp3).
Książki - to na nic się nie zda. Człowiek musi mieć kogoś... kogoś bliskiego. Wszystko jedno kogo, byle to był ktoś bliski
Klasyk z lat 30. ubiegłego wieku zachwyca mistrzowską formą. W tej krótkiej powieści każde słowo ma ciężar starotestamentowy.

Od razu wia­do­mo, że coś złe­go się sta­ło. Rów­nież wia­do­mo, że coś jesz­cze gor­sze­go stać się musi. Nie ma odwo­ła­nia. Wypo­wia­da­ne przez boha­te­rów kwe­stie roz­brzmie­wa­ją cięż­ko jak w moder­ni­stycz­nym teatrze, Ste­in­beck zda­je się znać war­tość każ­dej z nich.

A jed­no­cze­śnie łączą­ca parę głów­nych boha­te­rów, bystre­go George’a i nad­ludz­ko sil­ne­go, ale nie­zbyt roz­gar­nię­te­go (pew­nie z nie­peł­no­spraw­no­ścią umy­sło­wą) Lenny’ego zda­je się być jakaś taka ujmu­ją­co ludz­ka. Jest tam zro­zu­mie­nie i jest współ­czu­cie dla cier­pie­nia. Jestem w sta­nie uwie­rzyć w praw­dzi­wość tych boha­te­rów, co wca­le nie zda­rza mi się tak czę­sto. A prze­cież Len­ny jest posta­cią o cechach przerysowanych.

Myszy i ludzi — ame­ry­kań­ską powieść z cza­sów Wiel­kie­go Kry­zy­su — sta­wiam obok Absa­lo­mie, Absa­lo­mie i Świa­tło­ści w sierp­niu Faulk­ne­ra. Powieść wywo­dzi się z natu­ra­li­stycz­ne­go stu­dium nędzy, a osta­tecz­nie pla­su­je się w nie­do­się­głym dla wie­lu pisa­rzy rejo­nie mię­dzy Sta­rym Testa­men­tem i grec­ką tra­ge­dią. Tak jak u Sofo­kle­sa odczu­wa się litość i trwo­gę, a los boha­te­rów jest nieodwołalny.

Nie da się czy­tać takiej lite­ra­tu­ry sta­le, ale war­to wra­cać raz po raz, żeby zadzia­ła­ło kathar­sis. Po to tę całą kul­tu­rę wymyśliliśmy.

Ocena: 6/6 czytaj więcej
©Literatura sautée
Lektury dwóch powieści Johna Steinbecka (Grona gniewu i Na wschód od Edenu) przykleiły autorowi, w moim prywatnym rankingu, wizytówkę „ulubiony”. Dlatego też co jakiś czas będę wracała do jego twórczości. Tym razem przeczytałam minipowieść, bo liczącą zaledwie 120 stron, Myszy i ludzie. W ocenach czytelników można zauważyć dysonans, dlatego tym bardziej byłam ciekawa mojego odbioru.

W znajomych z powieści „Na wschód od Edenu” okolicach Soledad i rzeki Salinas spotykamy Georga Miltona i Lenniego Smalla. Osobliwa para mężczyzn, w której motorem napędowym i mózgiem jest George, zaś jego cieniem olbrzymi Lennie, przemierza Stany w poszukiwaniu pracy. Ich wymarzonym celem jest zarobienie takiej ilości pieniędzy, żeby stać ich było na kupno własnej ziemi i hodowlę królików. Sytuacja gospodarcza kraju jednak temu marzeniu nie sprzyja (lata 30. XX wieku), dlatego też wędrują od farmy do farmy szukając pracy sezonowej. Zaradność Georga i nieprzeciętna siła Lenniego są znaczącymi zaletami duetu, jednak ograniczenia umysłowe Lenniego permanentnie wpędzają mężczyzn w kłopoty.

Pomimo krótkiej formy, historia Steinbecka poraża emocjami. Myszy i ludzie, to historia o męskiej przyjaźni, o uzależnieniu jednej osoby od drugiej, o odpowiedzialności jednego człowieka za drugiego.

– Bo ja mam ciebie, a…
– … a ja ciebie! Mamy siebie (…)

Poza tym w poruszający sposób mówi o samotności, izolacji oraz o niespełnionych marzeniach. Niemal każdy z bohaterów tej powieści ma coś ważnego do powiedzenia, co sprawia, że całość staje się wielowarstwową i złożoną historią.

John Steinbeck czaruje gawędziarskim stylem i tworzonym klimatem. Sposób w jaki zaprasza czytelnika do swojego literackiego świata, a następnie traktuje go z wielkim szacunkiem i atencją niezmiennie robi na mnie wielkie wrażenie.

Po raz kolejny nie zawiodłam się na prozie amerykańskiego pisarza i dołączam do grona entuzjastów tej krótkiej, a jakże emocjonalnie soczystej powieści. Już wiem, którą książkę autora jako kolejną przeczytam. Jeśli nie znacie pióra Johna Steinbecka, to namawiam do sięgnięcia. Jest genialny!

Ocena: 5+/6 czytaj więcej
©Na czytniku
Komentarze dotyczące książki:
  • Awatar

    To jedna az tych książek, przy któych mam wielką ochotę wrzasnąć MUSICIE to przeczytać.
    To opowieść o dwóch przyjaciołach i towarzyszach niedoli, którzy wędrują z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pracy i spełnienia marzeń. Problem polega na tym, że Lenny nie jest najlepszym myślicielem i często pakuje obu z nich w kłopoty.
    Czytelnik musi sobie postawić pytanie - gdzie są granice, ile razy można znieść te same błędy, ile warta jest przyjaźń, a ile można poświęcić dla marzeń.
    To nie jest wesoła powieść, ale MUSICIE ją przeczytać.

Warto zerknąć