ebook Reformen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ländern der jungen Demokratie
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Reformen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ländern der jungen Demokratie
ebook: pdf

E-book - najniższa cena: 206.32
wciąż za drogo?
231.57 złpremium: 149.40 zł Lub 149.40 zł
206.32 zł Lub 185.69 zł
249.00 zł
206.37 zł
209.16 zł
kliknij aby zobaczyć pozostałe oferty (2)
Wesprzyj UpolujEbooka.pl - postaw kawę
Inne proponowane

Książka stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Reformen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ländern der jungen Demokratie", zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 10-11 czerwca 2021 r. Autorzy opracowania ukazują etapy rozwoju sądownictwa administracyjnego w wybranych państwach młodej demokracji (Węgry, Czechy, Serbia, Chorwacja, Litwa, Ukraina, Gruzja, Kazachstan, Polska), determinowane dążeniem do osiągnięcia standardu praworządności właściwego dla starych demokracji europejskich (takich jak Niemcy, czy Austria). Przedstawiając kierunki przemian w krajowych systemach sądownictwa administracyjnego i podejmując próbę oceny perspektyw ich rozwoju w przyszłości, pozwalają oni lepiej zrozumieć złożone przyczyny dysfunkcji sądownictwa administracyjnego w młodych demokracjach europejskich.

Das Buch ist eine Sammlung von Beiträgen, die auf der Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz „Reformen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ländern der jungen Demokratie" präsentiert wurden, die am 10. und 11. Juni 2021 an der Fakultät für Recht und Verwaltung der Universität Lodz in Polen organisiert wurde. Die Autoren der Beiträge darstellen die Entwicklungsstufen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in ausgewählten Ländern junger Demokratien auf (Ungarn, Tschechische Republik, Serbien, Kroatien, Litauen, Ukraine, Georgien, Kasachstan, Polen), die den rechtsstaatlichen Standard alter europäischer Demokratien (wie Deutschland oder Österreich) erreichen wollen. Indem sie die Richtungen der Veränderungen in den nationalen Systemen der Verwaltungsgerichtsbarkeit aufzeigen und versuchen, die Perspektiven ihrer Entwicklung in der Zukunft einzuschätzen, ermöglichen sie ein besseres Verständnis der komplexen Ursachen möglicher Funktionsstörung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in jungen europäischen Demokratien.

Reformen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ländern der jungen Demokratie od Agnieszka Krawczyk możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć