ebook Słowianie połabscy. Studia z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Słowianie połabscy. Studia z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa
ebook: pdf

E-book - najniższa cena: 25.35
wciąż za drogo?
25.35 zł
32.32 zł
Wesprzyj UpolujEbooka.pl - postaw kawę
Inne proponowane

Prezentowany wybór tekstów ma w założeniu ukazywać dzieje kultury, obyczajów oraz religii wczesnośredniowiecznych plemion słowiańskich zamieszkujących obszary pomiędzy Morzem Bałtyckim a dorzeczem Łaby, Haweli oraz Odry. Naukowe zainteresowanie tą problematyką wśród rodzimych badaczy sięga XIX wieku i w zróżnicowanym natężeniu trwa do dziś. Trzymana przez Państwa książka jest poświęcona najważniejszym problemom badawczym dotyczącym Słowian połabskich oraz ich relacji z terenami dzisiejszej Polski, a także przedstawia wielości interpretacji i postaw naukowych z nimi związanych zarówno z perspektywy polskich, jak i niemieckich badaczy. Praca ma charakter interdyscyplinarny i ukazuje zaangażowanie archeologii, historii i językoznawstwa w proces poznania wczesnośredniowiecznego Połabia wpisanego w rozbudowaną sieć powiązań polityczno-społeczno-gospodarczych oraz zmian ideologiczno-religijnych dokujących się w interesującym nas okresie. Prezentowana monografia jest zatem nie tylko podsumowaniem stanu badań, ale przede wszystkim punktem wyjścia dla dalszych szczegółowych oraz holistycznych rozważań.

Słowianie połabscy. Studia z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa od Łukasz Kaczmarek, Paweł Szczepanik możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć