ebook Nie tylko Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach
4.79 / 5.00 (liczba ocen: 2)

Nie tylko Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach
ebook: mobi (kindle), epub (ipad)

E-book - najniższa cena: 23.75
wciąż za drogo?
30.68 złpremium: 19.79 zł Lub 19.79 zł
23.75 zł
32.99 zł Lub 29.69 zł
32.99 zł Lub 29.69 zł
26.19 zł
28.04 zł
kliknij aby zobaczyć pozostałe oferty (4)
Inne proponowane

Sowiecki system obozów karnych został założony zaraz po rewolucji październikowej. Zalążkiem Gułagu jako miejsca izolowania i niewolniczej pracy więźniów politycznych był obóz założony w 1923 na Wyspach Sołowieckich.
Łagry powstawały na słabo zaludnionych obszarach, gdzie budowano ważne obiekty przemysłowe lub transportowe. Wzorcem wykorzystywania pracy niewolniczej była budowa Kanału Biełomor (1931–1932). W styczniu 1935 roku system obejmował już ponad milion więźniów, w 1938 przekroczył 2 miliony.
Surowy klimat i nieludzkie warunki bytowe – pracę przerywano dopiero przy -54 °C. Z łagrów nie było ucieczki; bezwzględni strażnicy w mundurach i kryminaliści, stanowiący swoistą elitę łagru. Praca ponad siły i głodowe racje żywnościowe, wszystko to powodowało, że odsetek śmiertelności w łagrach był przerażająco wysoki.

Pierwsi Polacy zaczęli trafiać do sowieckich obozów zagłady w latach 30. w ramach tzw. Akcji Polskiej. Po zagarnięciu wschodnich ziem polskich przez Sowietów w 1939 r. w dalekie ostępy zaczęto deportować tysiącami „polski element kontrrewolucyjny”; inteligencję, patriotów, zamożnych gospodarzy i ziemian.

Nie tylko Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach od Sebastian Warlikowski możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć