ebook Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego
ebook: mobi (kindle), epub (ipad)

E-book - najniższa cena: 48.30
wciąż za drogo?
Virtualo#Cyber Monday
Virtualo#Cyber Monday
64.17 złpremium: 41.40 zł Lub 41.40 zł
-19% 55.20 zł Lub 49.68 zł
69.00 zł
69.00 zł
48.30 zł
57.13 zł
kliknij aby zobaczyć pozostałe oferty (3)
Inne proponowane

Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki polonistycznej w jej wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.
Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego częściowo w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym.
Zawartość i format książki skorelowane są z wymaganiami sformułowanymi w obecnych i przygotowywanych standardach kształcenia nauczycieli oraz realizowanymi programami kształcenia glottodydaktyków polonistycznych w ramach studiów podyplomowych w różnych polskich ośrodkach akademickich.
Pod względem treści obejmuje całościowy przegląd rozwoju glottodydaktyki polonistycznej oraz wskazuje kierunki rozwoju konkretnych kompetencji dydaktyczno-metodycznych w odniesieniu do nauczania podsystemów polszczyzny oraz rozwijania kompetencji językowych.
Książka jest adresowana do studentów wszystkich ścieżek kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego. Ważnym odbiorcą będą także czynni zawodowo nauczyciele i lektorzy języka polskiego jako obcego zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji. Częściowo seminaryjny charakter publikacji umożliwi jej wykorzystywanie także w ramach różnych form doskonalenia oferowanych czynnym zawodowo polonistom.

Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego od Przemysław E. Gębal, Władysław T. Miodunka możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć