ebook Słownik nazw miejscowych i ich wariantów od XVI do XVIII wieku
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Słownik nazw miejscowych i ich wariantów od XVI do XVIII wieku
ebook: pdf

E-book - najniższa cena: 32.30
wciąż za drogo?
Virtualo#Targi ksiazki
Virtualo#Targi ksiazki
32.30 zł
32.68 zł
33.74 zł
38.00 zł

Książka stanowi swoiste uzupełnienie monografii (Nazwy miejscowe ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., Bydgoszcz 1998), ale jednocześnie jest koncepcyjnie dziełem osobnym. To propozycja słownika onomastycznego, rejestrującego i porządkującego bogaty materiał źródłowy. Tom jest imponującą, autorską próbą
panoramicznego spojrzenia na przemiany nazewnicze w ojkonimii Ukrainy w ujęciu leksykograficznym. Słownik liczy około 8 tysięcy nazw, wyekscerpowanych z licznych, różnorodnych źródeł, zarówno opublikowanych, jak i pozostających w rękopisach w archiwach Polski i Ukrainy. Systematycznemu uporządkowaniu materiału z okresu od XVI do XVIII wieku towarzyszy odniesienie do nazewnictwa z końca wieku XIX.

Słownik nazw miejscowych i ich wariantów od XVI do XVIII wieku od Teresa Pluskota możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące oferty:
Warto zerknąć