ebook Ćwiczenia duchowne: Adamie, gdzie jesteś? - audiobook
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Ćwiczenia duchowne: Adamie, gdzie jesteś? - audiobook
audiobook (mp3)

Wydawca:  Wydawnictwo WAM
Kategoria:  /
Audiobook - najniższa cena: 20.31
wciąż za drogo?
20.31 zł Lub 18.28 zł
21.60 zł
21.60 zł Lub 19.44 zł
20.36 zł
Inne proponowane

Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli dają pełniejsze poznanie siebie. Jest to dzisiaj tym ważniejsze, że człowiek współczesny wskutek nastawienia na to, co widzialne i doczesne, nie umie wchodzić w siebie, by poznać swą prawdziwą wielkość, jak też rzeczywistą nędzę. Prezentowane rozważania pierwszego tygodnia "Ćwiczeń duchownych" Józefa Augustyna SJ, "Adamie, gdzie jesteś"?, pomagają nam dojrzeć głębię naszego grzechu oraz jego niszczącą siłę, która zakłóca nasze najważniejsze odniesienia: do Boga, do bliźniego i do samych siebie. Wchodząc w siebie, odkrywamy podświadome, nieprzejrzyste motywy naszego postępowania oraz niszczące nas namiętności i zranienia. Czynimy to w celu, by z całym brzemieniem przyjść po przebaczenie i uzdrowienie do Chrystusa ukrzyżowanego, albowiem w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53, 5).
Autor rozważań, zamiast łatwych rad, daje nam czas rekolekcji coś znacznie cenniejszego: wprowadza nas na drogę twórczego, hojnego i zaangażowanego szukania Boga i życia w prawdzie.

W zbiorze tym znajdują się dwa rodzaje nagrań:
- pierwsze stanowią bezpośrednie wprowadzenie do kontemplacji ewangelicznych pierwszego tygodnia;
- drugie zaś to rozważania rekolekcyjne towarzyszące kontemplacjom pierwszego tygodnia. Spis rozważań:
01. (34'18")
ROZWAŻANIE 1
Milczenie rekolekcyjne; Miejsce modlitwy; Rozmowy indywidualne; Zostaw wszelkie troski
02. (34'10")
ROZWAŻANIE 2
Metoda medytacji; Refleksja po medytacji; Powtórzenia medytacji
03. (35'24")
ROZWAŻANIE 3
Walka Jakuba z Aniołem Rdz 32, 25-30
04. (35'02")
ROZWAŻANIE 4
Mój obraz Boga oz 11, 1-4
05. (37'44")
ROZWAŻANIE 5
Moje serce się nie pyszni Mt 18, 1-4; Ps 131
06. (35'39")
ROZWAŻANIE 6
Słuchaj Izraelu Mk 12, 28-31
07. (33'09")
ROZWAŻANIE 7
Będziesz miłował Boga Mk 12, 28-31
08. (35'37")
ROZWAŻANIE 8
Będziesz miłował bliźniego Mk 12, 28-31
09. (36'27")
ROZWAŻANIE 9
Będziesz miłował siebie samego Mk 12, 28-31
10. (35'55")
ROZWAŻANIE 10
Grzech Adama; Fascynacja grzechem Rdz 3, 1-7
11. (34'48")
ROZWAŻANIE 11
Grzech Adama; Rozczarowanie grzechem Rdz 3, 6-13
12. (34'02")
ROZWAŻANIE 12
Grzech Dawida; 2 Sam 11, 12, 1-14
13. (36'26")
ROZWAŻANIE 13
Ojciec wzruszył się głęboko Łk 15, 20
14. (35'46")
ROZWAŻANIE 14
Szymonie, Synu Jana, czy miłujesz Mnie? J 21, 15-19
15. (36'55")
ROZWAŻANIE 15
Sakrament pojednania
16. (36'04")
ROZWAŻANIE 16
Rachunek sumienia
17. (35'21")
ROZWAŻANIE 17
Zróbcie, cokolwiek wam powie; J 2, 1-11
18. (36'36")
ROZWAŻANIE 18
Jak kontynuować Ćwiczenia Duchowne?
19. (37'58")
ROZWAŻANIE 19
Rozważanie o uczuciach
20. (35'38")
ROZWAŻANIE 20
Rozważania o ludzkich lękach
21. (37'51")
ROZWAŻANIE 21
Wychowanie seksualne
22. (32'59")
ROZWAŻANIE 22
Kierownictwo duchowe
23. (34'50")
ROZWAŻANIE 23
Rozeznawanie duchowe
24. (36'39")
ROZWAŻANIE 24
Stan strapienia i stan pocieszenia duchowego

Ćwiczenia duchowne: Adamie, gdzie jesteś? - audiobook od Józef Augustyn możesz już bez przeszkód słuchać formie audiobooka (mp3).
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć