ebook Ludzkie lęki jako wyzwanie - audiobook
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Ludzkie lęki jako wyzwanie - audiobook
audiobook (mp3)

Kategoria:  /
Wydawca:  Wydawnictwo WAM
Audiobook - najniższa cena: 15.83
19.90 złpremium: 11.94 zł Lub 11.94 zł
19.90 zł
19.90 zł Lub 17.91 zł
15.83 zł
Inne proponowane

Autor ukazuje lęki jako integralną część ludzkiej egzystencji. Zasadniczym punktem odniesienia dla pokonywania ludzkich lęków jest dla Autora Eucharystia, a w niej w sposób szczególny słowa wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał. Nasze lęki przeżywane w perspektywie eucharystycznej nie tylko nie są dla nas zagrożeniem, ale przeciwnie – stają się wyzwaniem do pełniejszego odkrywania miłości Boga i ofiarnej miłości innych ludzi.

TEMATY KONFERENCJI:
01–02 Konferencja 1. 44’00”
– Ludzkie lęki integralną częścią życia
– Lęki jako próba wiary
– Jakie życie –takie lęki
– Mamy zmagać się i walczyć o sens i cel życia
– Lęki Jezusa i nasze

03–05 Konferencja 2. 41’00”
– Doświadczenie lęku jako droga do Boga
– Wszystko ma początek i koniec w Bogu
– Jak się zachować w chwilach lęku?
– Zauważać nasze lęki, ale nie pogrążać się w nich
– Możemy pokonać lęki w duchu prawdy

06–08 Konferencja 3. 42’00”
– Walka z lękami wymaga wielkiego znoju
– Świadectwa walki w chwili cierpienia: Juri Riabinkin, Anna Augustyn
– Lęk nie jest usprawiedliwieniem dla grzechu
– Moja modlitwa jest taka umęczona
– Uszanować emocjonalną wrażliwość lękową
– W promieniach Miłości Jezusa gasną nasze lęki

09–10 Konferencja 4. 39’00”
– Białe ukrzyżowania Marca Chagalla
– Wszechobecność Opatrzności Bożej
– Drabina Jakubowa – symbol łączności nieba i ziemi
– Wziął chleb, błogosławił, łamał i podawał...
– Przyjąć życie jako dar

11–13 Konferencja 5. 38’00”
– Chwałą Boga jest dobro człowieka
– Odrzucić pokusę przeklinania życia
– Gdzie dobre serce, tam boleść zdrowa
– Łamane życie; świadectwo W. Gurgacza SJ, W. Ciszka, T. Mertona
– Cierpienie, które uczy cnoty

14 Konferencja 6. 22’00”
– Jezus dawał Chleb – dawał swoje Ciało
– Nie chciałeś ofiary, ale dałeś Mi Ciało...
– Jezus nie karmi się naszymi grzechami, ale miłością
– Rozrywać kajdany lęku
– Ponad lękami jest zawsze nadzieja

Ludzkie lęki jako wyzwanie - audiobook od Józef Augustyn możesz już bez przeszkód słuchać formie audiobooka (mp3).
Komentarze dotyczące oferty:
Warto zerknąć