ebook Izrael w proroctwach: Przyjdź królestwo Twe - audiobook
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Izrael w proroctwach: Przyjdź królestwo Twe - audiobook
audiobook (mp3)

Kategoria:  /
najlepsza cena! w ostatnich dwóch tygodniach
Audiobook - najniższa cena: 11.90
SmartIdeas#Wyzwanie 10 dni - pies
SmartIdeas#Wyzwanie 10 dni - pies
15.00 złpremium: 9.00 zł Lub 9.00 zł
11.90 zł Lub 10.71 zł
15.00 zł 10 zł na konto
15.02 zł
15.02 zł Lub 13.52 zł
12.00 zł
14.15 zł
15.00 zł
Inne proponowane

Izrael w proroctwach

Przyjdź królestwo Twe

Celem wykładów jest propagowanie miłości do Izraela, którego Bóg nazywa swoim pierworodnym synem (II Mojż 4,22).
Wykłady prowadzone przez pasjonatów Daniela i Piotra Olszewskich są jedynie częścią dużego seminarium dotyczące wypełniania się zapowiedzi Pisma Świętego odnośnie roli Narodu Wybranego w czasach ostatecznych. Wykłady te cały czas ewoluują, gdyż wciąż, na bieżąco poznajemy nowe fakty z życia Izraela, a coraz wnikliwsza lektura Biblii pozwala nam dostrzec wypełnienie się wielu proroctw.

Autorzy niniejszego nauczania z chęcią przyjmą zaproszenie do Twojej wspólnoty, by poprowadzić wykłady, seminaria na wyżej wymieniony temat, nie pobierając przy tym żadnego honorarium; a wszystko po to , by zaszczepiać miłość do narodu, poprzez który Bóg chce objawić swoją świętość, moc i działanie.
Cały dochód ze sprzedaży w całości przeznaczony jest na misję, która ściśle współpracując z Żydami Mesjańskimi w Izraelu - przeznacza uzyskane środki finansowe na pomoc udzielaną Żydom w Izraelu.

Kupując tą płytę, błogosławisz Naród Wybrany.
Autorzy

Izrael w proroctwach: Przyjdź królestwo Twe - audiobook od Daniel Olszewski, Piotr Olszewski możesz już bez przeszkód słuchać formie audiobooka (mp3).
Komentarze dotyczące oferty:
Warto zerknąć