ebook Klasztor i jego problemy w średniowiecznych śląskich i kłodzkich kronikach kanoników regularnych
0 / 5.00 (liczba ocen: 0)

Klasztor i jego problemy w średniowiecznych śląskich i kłodzkich kronikach kanoników regularnych
ebook: pdf

E-book - najniższa cena: 33.53
wciąż za drogo?
EMPIK#EMPIK CW
EMPIK#EMPIK CW
33.53 zł
47.35 zł

WSTĘP
"Historia była zawsze" - stwierdził Andrzej Feliks Grabski - "relacją o przeszłości tworzoną z perspektywy określonego światopoglądu twórcy - historyka i wyznawanego przezeń systemu wartości". Dziejopis, starając się zrekonstruować przeszłość, odpowiada w dużym stopniu na aktualne potrzeby społeczne. Mówi o przeszłości, ale zawsze czyni to, przybierając perspektywę swojego czasu. W ten sposób przedstawia minione zdarzenia, interpretując je zgodnie z własną wizją tego, co minęło. Zatem, czytając źródło historyczne, patrzymy na świat opisany przez konkretnego
autora, możemy przeczytać ocenę przedstawionych zdarzeń z jego punktu widzenia, według systemu wartości wyznawanego przez niego i jego środowisko. Pozwala to w pewien sposób, opatrzony jednak zawsze błędem interpretacyjnym, dotrzeć do poglądów autora na prezentowane zagadnienia. Tak więc każde dzieło narracyjne pokazuje nam, jaka jest kronikarska wizja świata nakreślona w tym dziele. Mówi, jak autor i jego środowisko wyobrażali sobie swoją rolę i zadania w społeczeństwie, co miało dla niego największe znaczenie, jakie fakty i jaką ich interpretację chciał przekazać odbiorcom. Autor dzieła zawsze pisał swój utwór z jakąś intencją i kierował swój przekaz do konkretnej grupy osób...

Klasztor i jego problemy w średniowiecznych śląskich i kłodzkich kronikach kanoników regularnych od Katarzyna Chmielewska możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć