W kategorii Geografia mamy około 184 pozycji. Najpopularniejsze ebooki w tej kategorii to Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta (), Struktura ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej (), Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013 (), Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną (), Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne ().

Najnowszymi ebooki dodanymi w kategorii Geografia są Podstawy gleboznawstwa i ochrony gleb. Przewodnik do ćwiczeń (), Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku (), Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej (), Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w rejonie miejskim Krakowa (), Ideowe źródła i tożsamość geografii ().

W tej kategorii najbardziej popularne promocyjne ebooki są Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta () w cenie 15.50 zł, Struktura ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej () w cenie 16.22 zł, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013 () w cenie 23.62 zł, Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną () w cenie 35.94 zł, Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne () w cenie 15.60 zł.

Geografia