W kategorii Architektura mamy około 58 pozycji. Najpopularniejsze ebooki w tej kategorii to Walka o ulice (, ), Gdańsk Kazimierza Macura. Z historii konserwacji i odbudowy zabytków w latach 1936-2000 (), Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u (), Dom Partii. Historia gmachu KC PZPR w Warszawie (), Stare cywilizacje słynne budowle ().

Najnowszymi ebooki dodanymi w kategorii Architektura są Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (), Karta ateńska (), Dzieje obiektów sportowych w Europie. Historia architektury sportowej od czasów starożytnych do współczesności (), W szkatułach zieleni (), Organizacja struktur Kościoła Katolickiego na terenie obecnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w latach 1945-1989. Problematyka odbudowy obiektów sakralnych ze zniszczeń wojennych i powojennych ().

W tej kategorii najbardziej popularne promocyjne ebooki są Walka o ulice (, ) w cenie 25.60 zł, Gdańsk Kazimierza Macura. Z historii konserwacji i odbudowy zabytków w latach 1936-2000 () w cenie 31.20 zł, Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u () w cenie 21.42 zł, Dom Partii. Historia gmachu KC PZPR w Warszawie () w cenie 16.97 zł, Stare cywilizacje słynne budowle () w cenie 8.00 zł.

Architektura