W kategorii Zasoby ludzkie (HR) mamy około 389 pozycji. Najpopularniejsze ebooki w tej kategorii to Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania (), Liderzy jedzą na końcu. Dlaczego niektóre zespoły potrafią świetnie współpracować, a inne nie (), Psychologia szefa 1. Szef to zawód. Wydanie III rozszerzone (, ), Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji (), Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu ().

Najnowszymi ebooki dodanymi w kategorii Zasoby ludzkie (HR) są Psychologia szefa 3. Zrozumieć zespół. Fenomen małej grupy (, ), Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku (), Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie. Rezultaty przede wszystkim (), Jak zatrudniać stażystów z urzędu pracy (), Zachowania kontrproduktywne w pracy ().

W tej kategorii najbardziej popularne promocyjne ebooki są Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania () w cenie 19.50 zł, Liderzy jedzą na końcu. Dlaczego niektóre zespoły potrafią świetnie współpracować, a inne nie () w cenie 27.64 zł, Psychologia szefa 1. Szef to zawód. Wydanie III rozszerzone (, ) w cenie 38.50 zł, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji () w cenie 36.90 zł, Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu () w cenie 63.20 zł.

Zasoby ludzkie (HR)