Literatura sautée

Piotr Kopka

O książkach pisze na blogu literaturasautee.pl, a o muzyce w kwartalniku "Lizard Magazyn". Autor licznych artykułów, recenzji, felietonów, wywiadów i relacji koncertowych publikowanych w internecie oraz w prasie papierowej. W życiu zawodowym aktywny nauczyciel - polonista z pasją. O edukacji pisze dla miesięczników "Szkoła" i "Sygnał". Najbardziej lubi klasykę literatury i dobre reportaże, a czyta głównie przy rocku, jazzie i ambiencie.
24.74 zł
Dojrzewanie w Polsce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nie należało do najłatwiejszych, a żeby przetrwać w głównym nurcie, trzeba było dać się ponieść któremuś z potężnych żywiołów: Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a później chaosowi raczkującego kapitalizmu, albo Kościołowi. A co z tymi, którzy chcieli iść własną ścieżką? Jarek Szubrycht od nastoletnich lat wiedział, że jego drogą jest metal. A metal to nie tylko muzyka – to styl życia (skóra i ćwieki na wieki!)...
Szubrycht wysmażył coś, do czego był predestynowany jako fan metalu, dziennikarz muzyczny i niegdyś wokalista Lux Occulty. Napisał historię metalu obserwowaną z polskiego podwórka.
23.43 zł
Édouard Louis – autor głośnego debiutu literackiego „Koniec z Eddym” nominowanego do Nagrody Goncourtów – odchodzi od eksplorowanych przez siebie tematów, by zaprezentować czuły, podnoszący na duchu portret swojej matki i pokazać, że uwolnienie się od sytuacji przemocowej jest możliwe pomimo ekonomicznych i społecznych przeciwności. Ebook „Zmagania i metamorfozy kobiety” to historia dojrzewania do tej zmiany. To książka, która bezkompromis...
Zma­ga­nia i meta­mor­fo­zy kobie­ty są napi­sa­ne, iden­tycz­nie jak poprzed­nie mikro­au­to­bio­gra­fie, języ­kiem mani­fe­stu poli­tycz­ne­go. W sumie to są mani­fe­sty poli­tycz­ne zanu­rzo­ne w doświad­cze­niu pry­wat­nym, rodzin­nym, intymnym.
24.74 zł
Tove Ditlevsen jest zjawiskiem nie tylko w literaturze duńskiej, ale i światowej. Wychowana w rodzinie robotniczej, dzięki niespotykanemu talentowi przekroczyła granice swojego przeznaczenia, zdobyła – i porzuciła – literackie salony i osiągnęła w Danii status pisarki kultowej. W jej oszczędnej, intymnej prozie nie znajdziemy wielkiej historii ani przełomowych wydarzeń. Bohaterami są młode, zakochane dziewczyny i zgorzkniali uliczni sprzedawcy, fryzjerki i profesorowie, kobiety porzucone prz...
Opo­wia­da­nia Ditle­vsen wyróż­nia­ją się nie tyl­ko pre­kur­sor­skim cha­rak­te­rem, ale przede wszyst­kim zwię­złą, dopra­co­wa­ną for­mą. Czy­ta­łem sobie powo­lut­ku, mały­mi por­cja­mi, z przyjemnością.
19.78 zł
Podróż według Serhija Żadana, opętanego reżysera krajobrazu, to forma medytacji i wycieczka sentymentalna zarazem, próba zrozumienia świata, opukania opuszkami jego tkanki, struktury, zbadania ustroju. To eskapizm i imperatyw, ostatnia rozpaczliwa próba odnalezienia piękna. Najwyraźniej podróż ma się we krwi, bohater Żadana permanentnie postrzega krajobraz jako ciąg zmieniających się kadrów, szereg następujących po sobie stop-klatek. Ruchomą geografię zaszcz...
Czarne wznawia Żadana. Jest okazja, żeby przeczytać te książki raz jeszcze, z zupełnie nową perspektywą. Niby minęły dwie dekady, a tak naprawdę do historii przeszła cała epoka.
19.89 zł
U schyłku XIX wieku w Brazylii charyzmatyczny kaznodzieja, Antônio Doradca, zgromadziwszy wokół siebie rzeszę biedaków, zakłada na odludziu Święte Miasto – Canudos. Wspólnota, która rządzi się własnymi prawami, stanowi wedle władz państwowych republiki duże zagrożenie dla demokracji. Wyruszają wojskowe ekspedycje. Dopiero czwartej, pod wodzą marszałka Bittencourta, udaje się zniszczyć osadę. Sąd w Canudos opowiada o ostatnim dniu krwawej wojny domowej. W...
Niedużych rozmiarów powieść Sąd w Canudos dotyka tego samego problemu, co Wojna końca świata Llosy, ale najbardziej ze wszystkiego przypomina Jądro ciemności. Jest o zezwierzęceniu ludzi, którzy mordują, bo mogą.
4.00 zł
Akcja utworu rozgrywa się w Londynie na przełomie XIX i XX wieku. Verloc, tytułowy tajny agent wrogiego mocarstwa, wykorzystując nastroje anarchistyczne, planuje wywrotowy zamach na Królewskie Obserwatorium w Greenwich, aby zatrząść posadami Imperium Brytyjskiego i tradycyjnym porządkiem społecznym. Groteskowa zrazu opowieść przeradza się w rodzinny dramat.
Modernistyczna powieść sprzed pierwszej wojny ukazuje problemy terroryzmu oraz infiltracji zachodnich demokracji przez rosyjską agenturę w taki sposób, że można oczy przecierać ze zdumienia. W dodatku to znakomita literatura.
19.95 zł
LA w ogóle nie jest jak miasto, za bardzo się rozciąga mówi jedna z rozmówczyń Baldwina. Bo jak nazwać największy amerykański organizm polityczny niebędący stanem? Los Angeles to liczące osiemdziesiąt osiem miast państwo narodowe zamieszkiwane przez około jedenaście milionów ludzi mówiących w niemal dwustu językach. Czy LA można w ogóle zdefiniować? Rosecrans Baldwin przez kilka lat pracował nad książką, w której stara się odpowiedzieć na pytan...
Zamiast wni­kli­wej ana­li­zy poja­wia­ją się licz­ne obraz­ki z życia współ­cze­sne­go LA w róż­nych odsło­nach - w get­tach i na boga­tych wzgórzach, wśród akto­rek aspi­ru­ją­cych do suk­ce­su na Sun­dan­ce, ale też w śro­do­wi­sku bez­dom­nych. Są poża­ry, trzę­sie­nia zie­mi, nawet powódź błot­na. I dzie­siąt­ki boha­te­rów, roz­mów­ców na parę chwil.
26.60 zł
Pierwsza – po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla – powieść Olgi Tokarczuk. „Empuzjon” (ebook w formacie epub, kindle mobi), tak jak „Czarodziejska góra” Tomasza Manna, przenosi nas w świat, gdzie czas płynie inaczej i inaczej wygląda życie. Kuracjusze dolnośląskiego uzdrowiska Görbersdorf, zażywając ozdrowieńczych kąpieli, niestrudzenie omawiają najważniejsze sprawy 2. dekady XX wieku, nie przeczuwając, że za chwilę ich życiem zawładnie wielka historia i skonfro...
Empu­zjon nie jest nową Cza­ro­dziej­ską górą, tyl­ko jej paro­dią. Oczy­wi­ście, napi­sa­ną nie po to, by arcy­dzie­ło Toma­sza Man­na ośmie­szyć, tyl­ko żeby uka­zać naszą kul­tu­rę naro­do­wą w krzy­wym zwier­cia­dle, z całym dobro­dziej­stwem inwen­ta­rza — pogar­dą dla bied­nych, nie­na­wi­ścią wobec kobiet, nie­ta­jo­nym rasi­zmem.
27.29 zł
Historia jak z kultowego filmu „Piknik pod Wiszącą Skałą”. Atmosferą nawiązuje do mistrza grozy – Stephena Kinga. „«Wiedziałam, że życie kobiety w każdej chwili może zmienić się w miejsce zbrodni» – myśli narratorka na początku ebooka «Strega”, zapowiadając nadciągającą tragedię. Pomimo wszechobecnego napięcia, a może właśnie dzięki niemu, kobiecy świat przedstawiony przez Johanne Lykke Holm wciąga, zachwyca i fascynuje” – „Dagens Nyheter&rdqu...
Powieść Johanne Lykke Holm jest nastrojowa, tajemnicza i wieloznaczna — czyli wszystko jest jak trzeba.
30.82 zł
Osiemnastoletnia Irlandka Eily przyjeżdża do Londynu, by zacząć naukę w szkole aktorskiej – marzy o wielkiej karierze. Pewnego wieczoru spotyka Stephena, znacznie starszego od siebie, poważanego aktora. Naiwna i oszołomiona życiem w wielkim mieście, zakochuje się w mężczyźnie walczącym z demonami przeszłości, a ich romans wciąga ją bez reszty. Eimear McBride pisze w niezwykły sposób, który zagwarantował jej miejsce wśród najpopularniejszych współczesnych...
Pomniejsi wędrowcy to wiwi­sek­cja kil­ku tra­ge­dii, poukła­da­nych war­stwo­wo jed­na na dru­giej. Cze­go tam nie ma — kom­pul­syw­nie upra­wia­ny seks, ner­wi­ce i depre­sje, alko i nar­ko­ty­ki, prze­mo­co­we rodzi­ny, wstręt do cia­ła, wresz­cie gwałt i kazi­rodz­two. Jak dla mnie tro­chę za dużo.