Literatura sautée

Piotr Kopka

O książkach pisze na blogu literaturasautee.pl, a o muzyce w kwartalniku "Lizard Magazyn". Autor licznych artykułów, recenzji, felietonów, wywiadów i relacji koncertowych publikowanych w internecie oraz w prasie papierowej. W życiu zawodowym aktywny nauczyciel - polonista z pasją. O edukacji pisze dla miesięczników "Szkoła" i "Sygnał". Najbardziej lubi klasykę literatury i dobre reportaże, a czyta głównie przy rocku, jazzie i ambiencie.
22.33 zł
Kaszuby, podobnie jak Śląsk, są na tle pozornie monolitycznej tożsamościowo Polski regionem wyjątkowym. Przez lata traktowane z podejrzliwością – dla jednych zbyt polskie, dla drugich zbyt niemieckie. Rozpięte pomiędzy Wschodem a Zachodem, z własnym językiem, świadome odrębności, mocno zanurzone w historii, otoczone wspaniałą przyrodą. Dla Tomasza Słomczyńskiego Kaszuby od kilku lat są domem, ale także wyzwaniem. Uczy się języka, opisuje lokalne historie zbierane podczas wędrówek. Ta kaszubska wanoga daje...
Kaszëbë wybi­ja się jako jed­na z lep­szych pozy­cji w serii Suli­na, któ­ra zresz­tą ostat­nio sta­ła się moją ulu­bio­ną w kata­lo­gu Czarnego.
22.91 zł
Od kiedy mieszkańcy Hybia w kraju żylińskim śpią w piżamach? Kto w Austro-Węgrzech jeździł koleją za symboliczną koronę? W którym regionie Słowacji w czasie II wojny światowej mieszkało najwięcej donosicieli i kapusiów? To tylko garść wątków ze „Słonia na Zemplinie”. Wszystkich nie sposób wyszczególnić. Czas zatem na świetny reportaż o Słowacji. Co w czasach Gottwalda groziło za otrucie kury? O co chodziło emerytom i rencistom z Bańskiej Szczawnicy, którzy...
Dwadzieścia kilka miejsc i tyle samo reportaży. Podróż po Słowacji z Andrejem Bánem to głównie dziury zabite dechami i opowieści o słowiańskiej bylejakości, tak dobrze nam znanej. Cho­ler­nie lubię tę Sło­wa­cję i będę tam wra­cał. Obra­zek tego kra­ju ze Sło­nia na Zempli­nie jest dużo mniej pozy­tyw­ny. Pew­nie jest bliż­szy obiek­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści. No trudno.
24.52 zł
Dziennik z podróży, jaką Sándor Márai odbył w 1926 r. na Bliski Wschód. „Śladami bogów” (e-book w formatach epub i kindle mobi) to jednak nie tylko zbiór reporterskich relacji, ale też zapis błyskotliwych refleksji, lirycznie ukazanych wrażeń i trafnych spostrzeżeń, które nic nie straciły na czasie. „Śladami bogów” to dziennik z podróży, jaką Sándor Márai odbył w 1926 r. na Bliski Wschód....
Pięk­na i poucza­ją­ca lek­tu­ra. I zna­ko­mi­ty warsz­tat — Márai jest tu bar­dziej zwię­zły niż w powie­ściach, ale też po nie­spiesz­nym, muzycz­nym nie­mal ryt­mie moż­na wno­sić, że mamy do czy­nie­nia z pisa­rzem zna­ko­mi­tym.
6.90 zł
Losy Henryka von Brühla, doradcy i faworyta króla Augusta III. Brühl jest początkowo skromnym paziem na dworze Augusta II Mocnego. Jednak dzięki swym zdolnościom, pomysłowości oraz intrygom powoli wspina się po szczeblach kariery. Przy okazji niszczy bezwzględnie swoich konkurentów. Wkrótce staje się ulubieńcem Augusta II. Jego pozycja umacnia się jeszcze bardziej, kiedy królem zostaje August III. Ponieważ nowy monarcha słabo angażuje się w sprawy państwowe,...
Przestarzały już język Kraszewskiego nie zachęca do lektury, ale warto się z nim ułożyć, bo Brühl jest jedną z najlepszych książek historycznych skupionych na temacie walki o władzę.
25.28 zł
Rysowana grubą kreską powieść gangsterska, w której bohaterowie są bezkompromisowo paskudni, a język ostry i soczysty. Satyra na słowiański wczesny kapitalizm przeraża do dziś swoją proroczą wymową. Książka szturmem wdarła się na listy bestsellerów, zyskała status kultowej, przeniesiono ją na deski teatru i ekrany kin. Podobno ludzie „nawet śmierci się tak nie boją, jak tego, że im będzie zimno”. Podobno, kiedy nie wiadomo, co wolno, to wolno wszystko. Wie o tym Rácz – pry...
Wszyst­ko jest w tej książ­ce poda­ne w nie­co za dużych daw­kach. Ero­ty­ka zawsze bli­ska por­no­gra­fii, głu­po­ta boha­te­rów skraj­na, prze­moc ohyd­na. Pada­ją sło­wa poli­tycz­nie nie­po­praw­ne (Cygan, Murzyn), bo tak myśli Rácz — agre­syw­ny cham. Taka for­mu­ła nie zawsze się w lite­ra­tu­rze spraw­dza, ale tym razem skład­ni­ki są odpo­wied­nio wymie­sza­ne.
20.74 zł
Piotr Kępiński kreśli portret miejsca od wieków targanego namiętnościami. Łącząc czujność obserwatora z zaangażowaniem mieszkańca, opisuje kraj, który pasjonuje go od lat. Spaceruje ulicami Rzymu i Sieny, odwiedza Materę i Cilento, opowiada o sardyńskich pragnieniach separatystycznych, osiedlach Romów i handlu narkotykami na rzymskich cmentarzach. Przed nami zwiedzanie turyńskich wystaw, degustacja sycylijskich pani, jazda rowerem wzdłuż Tybru i wycieczka po wnętrzach Watykanu. Spr&oac...
To kolejna po Czerwonym śniegu na Etnie książka o współczesnych Włoszech, również złożona z krótkich szkiców. Kępiń­ski idzie tro­pem arty­stów, pisa­rzy i fil­mow­ców, odwie­dza­jąc cie­ka­we miej­sca za Pon­te Milvio i w dziel­ni­cy Fla­mi­nio, w któ­rej miesz­ka. Jest to podróż cie­ka­wa i kształ­cą­ca, tyl­ko obraz­ki z pan­de­mią w tle do szyb­kie­go zapo­mnie­nia, jak wszyst­ko z tego
20.10 zł
Ta historia rozpoczyna się u kresu wojny, kiedy wyspy zostały odebrane wycofującym się Niemcom i włączone do terytorium Polski. Jedni stąd odjeżdżali – wypędzeni, drudzy zajmowali ich miejsca – wygnani. Wygnani przywieźli pamięć Kresów, wypędzeni zabrali pamięć krajobrazów dzieciństwa i setki lat historii. Bohaterowie Wysp Odzyskanych układali sobie życie w bezpośrednim sąsiedztwie niepewnej granicy, zmagając się z niestabilną administracją, samowolą wojsk radzieckich, wszechobecny...
Dla wielu czytelników to jeszcze jedna książka historyczno-eseistyczno-reporterska o Polsce B, dla mnie i pewnie jeszcze paru innych osób wychowanych na Pomorzu — ciekawy portret małej ojczyzny.
17.90 zł
Czechosłowacja na początku lat siedemdziesiątych. Smutna i szara, tuż po wkroczeniu do kraju wojsk Układu Warszawskiego i stłumieniu Praskiej Wiosny. Główny bohater, Tomáš, z pochodzenia Słowak, właśnie zaczyna studiować historię na Uniwersytecie Karola w Pradze. Opiekunem pierwszego roku jest młody komunistyczny karierowicz, adiunkt Šindelář. Bohaterem jego zajęć zostaje Jan Nepomucen, którego charakterystyczny pomnik wyróżnia się na praskim moście...
Ostatnia jak dotąd książka Rankova łączy powieść akademicką z refleksją o czechosłowackiej wersji komunizmu w okropnym okresie tzw. normalizacji, czyli po upadku Praskiej Wiosny.
23.60 zł
Zuchwała biografia pioniera przemysłu naftowego, historia polskiego barona Münchhausena – Pana Podedwornego. Człowieka, który wszędzie był, wszystko widział, wszystkich poznał, wywoływał rewolucje i powstania, przyjaźnił się ze Słowackim, z Dickensem i z Łukasiewiczem, wykopał także pierwszy w dziejach szyb naftowy. A co najważniejsze: chciał wpłynąć na losy Europy i świata. „Rzeszot” to XIX wiek w pigułce, opowieść o polskiej emigracji w czasie między dwoma powstaniami, przypomnieni...
Lektura dała mi dużo przy­jem­no­ści, ale muszę zazna­czyć, że nie jest to książ­ka dla każ­de­go. Bo jest bar­dzo her­me­tycz­na, stąd kie­ro­wa­na jed­nak głów­nie do filo­lo­gów i histo­ry­ków. Debiutancka powieść Bartosza Sadulskiego nosi podtytuł Biografia romantyczna, tyle że to biografia zmyślona. Piękna mistyfikacja, wyborna zabawa kulturą i uroczy sen o alternatywnym romantyzmie po polsku
53.50 zł
„…ktoś napisał, takiej powieści nie było jeszcze w literaturze ukraińskiej, ktoś inny nazwał ją ukraińskimi Buddenbrookami. Ukrywając – niemal do końca – swoje prywatne związki ze skrawkiem ziemi między Czortkowem, Jazłowcem, Mytnicą – udało się autorowi w «Kalendarzu wieczności» przedstawić epicki fresk, ukazujący losy przedstawicieli wielu rodzin, narodów, imperiów (od osmańskiego po radzieckie), napisać wzruszającą, ekumeniczną i uniwersalną w duchu ksią...
Kalendarz wieczności to prozatorska pozycja znanego już polskim czytelnikom ukraińskiego poety, Wasyla Machno, to w zasadzie bardzo rozbudowany poemat o Jazłowcu, wsi Mytnicy i paru innych miejscach z okolic Tarnopola. Imponujący poemat.