Literatura sautée

Piotr Kopka

O książkach pisze na blogu literaturasautee.pl, a o muzyce w kwartalniku "Lizard Magazyn". Autor licznych artykułów, recenzji, felietonów, wywiadów i relacji koncertowych publikowanych w internecie oraz w prasie papierowej. W życiu zawodowym aktywny nauczyciel - polonista z pasją. O edukacji pisze dla miesięczników "Szkoła" i "Sygnał". Najbardziej lubi klasykę literatury i dobre reportaże, a czyta głównie przy rocku, jazzie i ambiencie.
24.52 zł
Trzy powieści Mirosława Nahacza zebrane w jednym tomie. Osiem cztery to autentyczny i barwny portret pokolenia, które bawi się, kocha, imprezuje i poszukuje sensu życia w halucynogennych doświadczeniach. Już swoim debiutem osiemnastolatek z Beskidu Niskiego złożył dowód absolutnego słuchu językowego. Druga książka Nahacza, Bombel, to snuty na pustym przystanku autobusowym monolog wiejskiego pijaczka, zarazem dowcipna i przejmująco smutna opowieść o życiu i o świecie. „Bombel &nd...
Tyl­ko tyle i aż tyle. Za to w jed­nym tomie. War­to uzu­peł­nić, jeże­li się nie ma tych ksią­że­czek sprzed lat. Cie­ka­wa podróż sen­ty­men­tal­na.
27.59 zł
Zbiór nieznanych dotąd w Polsce opowiadań czeskiego pisarza stawianego w jednym rzędzie z takimi sławami literatury jak Václav Havel, Bohumil Hrabal czy Milan Kundera. Znajdziemy w nim utwory opisujące realia i przewrotność życia w czasach faszyzmu i komunizmu, pierwsze miłości, protesty, młodzieńcze przyjaźnie – a wszystko to skąpane w nutach jazzu. Josef Škvorecký należał do wybitnego pokolenia powojennych pisarzy takich jak Václav Havel, Bohumil Hrabal czy Mila...
Nareszcie coś, co wessało mnie na tyle, że choć na parę chwil zapomniałem o zamknięciu w ciasnym mieszkaniu w bloku. Škvorecký zabiera nas do Czech w znacznie gorsze czasy, a robi to z takim poczuciem humoru, że ten gorzki świat staje się ciut życzliwszy.
0.00 zł
Scherzo capriccioso, poza tym, że opowiada o pobycie Antonina Dvořáka w Stanach Zjednoczonych, wysuwa śmiałą hipotezę, jakoby najsłynniejszy czeski kompozytor wszechczasów wpłynął na akceptację jazzu przez wyższe sfery. Na pierwszym planie jest jednak Mistrz i wszystko to, co doprowadziło do skomponowania przez niego genialnej symfonii „Z nowego Świata”, zagranej po raz pierwszy w Carnegie Hall w 1893 roku, czyli miłość Dvořáka do starszej siostry jego żony oraz folkowych brz...
Powieść biograficzna niby nie należy do gatunków reprezentujących wyżyny epiki, ale Škvorecký najwyraźniej jest cudotwórcą. Jego książka o Dvořáku to majstersztyk.
12.55 zł
Akcja powieści toczy się podczas rozbicia dzielnicowego Polski. Fabuła skupia się wokół postaci Przemysława Wielkopolskiego. Kraszewski opisuje dzieje małżeństwa króla z Ludgardą – księżniczką szczecińską. W tle powieści autor ukazuje sytuację polityczną Polski, jednak na pierwszy plan wysuwa nieszczęśliwy związek władcy, zakończony śmiercią Ludgardy. Do śmierci kobiety, poprzez nieumiejętnie dobrane słowa, przyczynił się sam małżonek.
Powieść historyczna o Przemyśle II i Ludgardzie (tu nazywanej Lukierdą) nie jest pozycją obowiązkową, ale też może być interesująca. Lek­tu­rę powie­ści psu­je oczy­wi­ście nie­zno­śny kon­ser­wa­tyzm i skłon­ność do mora­li­za­tor­stwa, jak to u Kra­szew­skie­go. Styl archa­icz­ny, tok nar­ra­cji rachi­tycz­ny, pach­nie kurzem i kadzi­dłem. Ale histo­ria o miło­ści, wła­dzy i śmier­ci — pierw­sza
21.95 zł
Epicka powieść o przyjaźni i odkupieniu w obliczu tragedii, finalistka nagrody Pulitzera oraz National Book Award, a przy tym jedna z najważniejszych książek ostatnich lat wg „New York Timesa”, „The Washington Post” i „Entertainment Weekly”.W 1985 roku młody Yale Tishman, dyrektor rozwoju chicagowskiej galerii sztuki, zamierza namieszać w środowisku amerykańskiej bohemy, wprowadzając na wystawę zbiór nadzwyczaj udanych obrazów z lat 20. Jego kariera zda...
Amerykańska proza utrzymana w konwencji Godzin Cunninghama robi wrażenie ze względu na rozmach, intensywność emocjonalną i temat — epidemię AIDS z lat 80.
12.96 zł
Opowieść o duchu prowincji z zagadką kryminalną w tle, przedstawiona z punktu widzenia wielu postaci, których losy łączy miejsce, miasteczko na słowacko-węgierskim pograniczu. Bohaterów powieści scalają pasywizm i oportunizm, dla pocieszenia zwane tutaj umiejętnościami adaptacyjnymi. Pewnie stąd w tytule słowo „szajka”. Ci pozornie niezwiązani ze sobą ludzie mimo wszystko są zorganizowani – jednoczy ich pragnienie życia płynącego z prądem dziejów. Zależy od nich niewiele, w...
Szaj­ka to oczy­wi­ście pro­za dobra, sty­lo­wo napi­sa­na, z obo­wiąz­ko­wą mie­sza­ni­ną nostal­gii za świa­tem minio­nym oraz prze­stro­gą przed tym, co nazna­czy­ło wiek XX. Są sen­ne ulicz­ki, bez­sens środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiej drzem­ki, kasz­tan, na któ­rym kie­dyś wisie­li strza­ło­krzy­żow­cy, kwa­śne wino, nie­uda­ne miło­sne przy­go­dy i ostat­nia pusz­ka byle jakie­go leczo w lo
30.80 zł
Reprezentatywny, chronologicznie skomponowany, wybór opowiadań cenionego i poczytnego w Polsce jednego z najważniejszych węgierskich pisarzy XX wieku. Tom rozpoczyna pierwsze opowiadanie kilkunastoletniego Máraiego. W kolejnych utworach obserwujemy narodziny i rozwój talentu pisarza. Śledzimy jego poszukiwania tematów, zainteresowań i stylów, podejmowanych przez autora w późniejszych powieściach. Wśród znanych i lubianych motywów, z kt&oacu...
Zna­ko­mi­ta więk­szość opo­wia­dań i nowe­lek z tomu Sta­ra miłość to tek­sty dobre. Czy­ta się je przy­jem­nie, bo to facho­wa robota.
27.59 zł
Największy buntownik PRL-u, piękny dwudziestoletni, pisarz-legenda, autor prozy zadającej kłam socrealizmowi, niespełniony talent – jaki naprawdę był Marek Hłasko? Radosław Młynarczyk demaskuje kreacje i obala mity. Tropi wątki autobiograficzne w utworach i odkrywa zmyślenia, które Hłasko wplótł w swój życiorys. Pokazuje, że zarówno prawda, jak i zmyślenia są w przypadku tej niezwykłej osobowości równie pociągające. Urodził się w 1934 roku w Szczakach. Zmarł w 1969...
Jeżeli prawdą jest, że biografie czyta się po to, by na chwilę oderwać się od swojego nudnego życia tu i teraz, to nowa książka o Hłasce powinna być dobrym prezentem na Gwiazdkę 2020. Ta książka czy­ta się sama. Umi­li­ła mi ostat­ni, sza­ry i ponu­ry, zato­pio­ny w ostrym cie­niu smo­go­wej mgły tydzień listo­pa­da. Będą Pań­stwo zado­wo­le­ni.
35.01 zł
Wykraczająca poza ramy gatunkowe, porywająca intelektualnie i głęboko ludzkiej publikacja. Wraz z jej autorką – Mayą Jasanoff – wyruszamy w podróż do mrocznego jądra Conradowskiego świata, a stamtąd prosto do naszego własnego jądra ciemności. Według „New York Timesa” najlepsza książka 2017 r. William Dalrymple uznał ją za arcydzieło, „jeden z najważniejszych tytułów wydawniczych na temat kolonializmu, jakie powstały w naszych czasach”. &b...
Biograficzna opowieść o Josephie Conradzie jest dla autorki pretekstem do rozważań o naturze globalizmu i imperializmu. Nie tylko przy okazji Jądra ciemności.
26.44 zł
Na przykładzie swojego ocalałego z Auschwitz dziadka, powoli pogrążającego się w chorobie Alzheimera ojca oraz na podstawie własnych doświadczeń życiowych narrator opowieści snuje rozważania o sile pamięci, poczuciu sprawczości, kontroli nad własną egzystencją i o tym, co nas tak silnie łączy – choćby niewidzialną nicią – z rodziną. „Ta książka, złożona z trzech dzienników rodzinna opowieść, jest o tym, czego nie da się zapomnieć i przed czym nie da się uciec” – Michał Nogaś „Gaz...
Na pew­no jest to pozy­cja war­to­ścio­wa, dale­ka od łza­we­go holo­cau­sto­we­go melo­dra­ma­tu (jakich teraz na pół­kach peł­no) i inte­re­su­ją­ca for­mal­nie — tekst jest podzie­lo­ny na kró­ciut­kie, zwar­te blo­ki, jak nie­gdyś pro­za poetyc­ka. I oczy­wi­ście świet­ny prze­kład Char­cha­li­sa. Rzecz war­ta uwa­gi, choć nie dla każ­de­go.