Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari (ur. 24 lutego 1976)

Wybitny izraelski historyk z tytułem profesorskim na koncie. Specjalizujący się niegdyś w historii średniowiecza i wojskowej, obecnie swoje zainteresowania skierował ku procesom makroekonomicznym historii świata. Dwie spośród jego książek Sapiens: od zwierząt do bogów i Homo deus: krótka historia jutra okazały się bestsellerami, a jego popularność została przypieczętowana rekomendacją twórczości ogłoszoną oficjalnie przez samego Marka Zuckerberga, założyciela Facebooka. Weganin, oddany medytacji i swojej pasji, którą jest ewolucja. Chętnie dzieli się swoją wiedzą na wykładach oraz podczas nagrywania klipów video. Zarówno w formie e-booka, jak i audiobooka możemy poznać pogląd Harrari na temat człowieka. Sapiens. Od zwierząt do bogów, to próba przybliżenia gatunku ludzkiego od początku dziejów. To popularnonaukowa propozycja będąca analizą całej historii ludzkości. Z pewnością zrozumiały, jasny i przystępny język, pozbawiony profesorskiego spaczenia, przysporzył temu naukowemu wywodowi sporo popularności. Lektura z cyklu tych obowiązkowych, uniwersalna pod względem grupy wiekowej i skłaniająca do refleksji nad istotą człowieczeństwa. E-book Homo deus. Krótka historia jutra skupia się na kwestii miejsca i roli człowieka w świecie. To wizja przyszłości, która ulegnie spektakularnej przemianie. Zyskanie nieśmiertelności, uzyskiwanie szczęścia na żądanie, czy rosnąca fala samobójstw–to tylko nieliczne ze wskazanych przez autora zmian, które nas czekają. Czerpiąc z dokonań filozofii, socjologii, biotechnologii kreśli obraz jutra, w którym człowiek zrówna się z bogiem. 21 lekcji na XXI wiek to najnowsze dzieła traktujące o problemach współczesnego człowieka. Autor zachęca nieustannie do analizy rzeczywistości i studiowania dokonań z różnych dziedzin naukowych, gdyż podsuwają proste rozwiązania, znajdujące się dosłownie na wyciągnięcie ręki. Biotechnologia, zjawisko terroryzmu, sztuczna inteligencja, problem uchodźców, czy kryzys klimatyczny, to tylko nieliczne z zagadnień, które warto poddać pogłębionej refleksji.