Andrzej Zwoliński

Urodzony 18 marca 1957 w Radwanowicach – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, kapłan diecezji krakowskiej, socjolog, teolog i sektolog. Kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pełni funkcję dyrektora Wydawnictwa Naukowego PAT. Pracuje również jako redaktor naczelny w czasopiśmie „Polonia Sacra”. Obszar badań naukowych księdza profesora jest bardzo rozległy. Zajmuje się on m. in. relacjami Państwo – Kościół, etyką życia gospodarczego, manipulacją społeczną, historią idei. Ksiądz Zwoliński uważany jest za jednego z najwybitniejszych współczesnych teologów zajmujących się współczesnymi zjawiskami społecznymi, popularyzator nauczania społecznego Kościoła katolickiego. Interesują go koncepcje dotyczące reinkarnacji i wędrówki dusz, a także życia po śmierci. W kręgu jego zainteresowań ważne miejsce zajmują także religie Wschodu.
Doktorat z socjologii uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ( obecny UPJP2 ) z nauk teologicznych – katolicka nauka społeczna. Jest Profesorem zwyczajnym Wydziału Nauk Społecznych UPJPII.

Autor ponad 100 dzieł z zakresu teologii i socjologii, sektologii, historii idei, katolickiej nauki społecznej, etyki życia gospodarczego, manipulacji społecznych i religioznawstwa.
W roku 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z posługą kapłańską kontynuował pracę naukową, specjalizując się w nauce społecznej Kościoła.
W okresie PRL organizował rekolekcje historyczne dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Rabce -Zdroju.
Książki i publikacje:
- Antychryst.
- Astrologia, wróżby jasnowidzenie.
- Dylematy demokracji.
- Encyklopedia Końcu Świata.
- Przeciw duchowi.
- 100 x Polska. Ludzie, miejsca, zdarzenia.
- Sekty w internecie.
- Kontakty ze zmarłymi i wędrówki dusz czyśćcowych.
- Lenistwo.
- Reinkarnacja i wędrówka dusz.
- Gniew.
- Nieumiarkowanie Siedem grzechów głównych.
- Siedem grzechów głównych. Nieczystość.
- Reklama i jej reguły. By wybrać w sposób wolny....
- Spotkałem ich w drodze. Prawdziwe historie zwykłych ludzi.
- Bajki nie bajki pomagają żyć.
- Satanizm.
- Scjentologia.
- Wywoływanie duchów.
- Duchy Afryki.
- Sztuka rozmawiania. Słowa dobra i dyskusje bez sensu.
- Reality TV.
- Jedzenie w relacjach społecznych.
- Seksualność w relacjach społecznych.
- Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania Społecznego.
- Wprowadzenie do rozważań o narodzie.
- Obraz w relacjach społecznych.
- Dźwięk w relacjach społecznych.
- Słowo w relacjach społecznych.
- Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II.
- Wojna. Wybrane zagadnienia.
- Reduty polskie.
- W litanijnym śpiewie.  

Andrzej Zwoliński