Henryk Sienkiewicz

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz pseudonim Litwos herbu Oszyk po mieczu wywodzącej się z Tatarów zawołżańskich zapisanych do tzw. Chorągwi juszyńskiej,osiadłych na Litwie urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej w powiecie łukowskim w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz (1813–1896) i Stefania Sienkiewicz z domu Cieciszowska (1820–1873). Był jednym z sześciorga dzieci (cztery siostry i brat). Wola Okrzejska należała do babki pisarza, Felicjany Cieciszowskiej. Został ochrzczony w sąsiedniej miejscowości Okrzeja w kościele p.w. św. Piotra i Pawła, w kościele ufundowanym przez prababkę pisarza. Rodzina z czasem przeniosła się do Grotek, potem do Wygnanowa, Potkanny koło Przytyka następnie do Grabowców i Wężyczyna, by ostatecznie od roku 1861 zamieszkać w Warszawie. W 1858 roku Sienkiewicz rozpoczął naukę w gimnazjum w Warszawie. W 1866 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Zgodnie z wolą rodziców zdał na wydział lekarski do Szkoły Głównej w Warszawie, jednak zrezygnował z medycyny i podjął studia prawnicze, by w ostateczności przenieść się na wydział Filologiczno-Historyczny. Zdobył tam gruntowną znajomość literatury i języka staropolskiego.
W lutym 1876 r. wraz z Heleną Modrzejewską i grupą znajomych wybrał się w podróż do USA. Był tam do roku1878. Po powrocie do Europy zatrzymał się w Londynie, a następnie przez rok przebywał w Paryżu. Po raz pierwszy spotkał swoją przyszłą żonę Marię Szetkiewiczównę w Szczawnicy, gdzie dawał odczyt o swym pobycie w Ameryce. 18 sierpnia1881 roku odbył się ich ślub w kościele Zgromadzenia Panien Kanoniczek przy placu Teatralnym (dziś nie istnieje). Z małżeństwa tego pochodzą dzieci: Henryk Józef i Jadwiga Maria. Małżeństwo nie trwało długo, gdyż 19 października1885 roku w wieku 31 lat Maria zmarła na gruźlicę. W kila lat po śmierci żony Marii w jego życiu prywatnym pojawiła się Maria Romanowska, przybrana córka bogacza Wołodkowicza z Odessy. Ślub odbył się 11 listopada1893 roku, jednak w niedługim czasie (miesiąc) panna młoda opuściła męża. Sienkiewicz uzyskał papieskie unieważnienie sakramentu małżeństwa. W 1904 roku poślubił swą cioteczną siostrzenicę Marię Babską. Zmarł 15 listopada 1916 w Vevey, gdzie go pochowano. W 1924 roku, już w wolnej Polsce, prochy pisarza uroczyście sprowadzono do Polski i złożono w sarkofagu, w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.
Autor nowel: Humoreski z teki Woroszyłły (1872), Stary sługa(1975), Hania(1876),Selim Mirza(1877), Szkice węglem(1877), Janko Muzykant(1878), Z pamiętnika poznańskiego nauczyciel(1880); Niewola tatarska(1880), Za chlebem(1880), Orso(1880), Latarnik(1881), Bartek Zwycięzca(1882), Jamioł(1882), Sachem(1889), Wspomnienie z Maripozy(1889).
Twórca powieści: Na marne(1872); TRYLOGII -Ogniem i mieczem(1884) -Potop(1886) -Pan Wołodyjowski(1888); Bez dogmatu(1891); Rodzina Połanieckich(1894); Quo Vadis(1896); Krzyżacy(1900); Na polu chwały(1906); Wiry(1910); W pustyni i puszczy(1919).
Jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich pochodzenia tatarskiego przełomu XIX i XX wieku w dziedzinie literatury otrzymał za całokształt swej twórczości w 1905 roku Nagrodę Nobla.
Henryk Sienkiewicz był kawalerem francuskiej Legii Honorowej i członkiem Serbskiej Akademii Nauk Umiejętności.