Arkadiusz Bednarski

Urodzony 27 lutego 1964 w Kędzierzynie-Koźlu – trener rozwoju osobistego, coach, założyciel i współwłaściciel firmy doradczo-szkoleniowej Top Training. Wiceprezes Fundacji Top Training. Absolwent Wydziału Administracyjnego Akademii Morskiej w Gdyni oraz Podyplomowego Studium Negocjacji i Mediacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończył szereg szkoleń w tym Master Practitioner NLP -The Society of Neuro-Linguistic Programming i szkolenia i warsztaty Anthony Robbinsa - A. Robbins Int. San Diego USA. Autor projektów budowy i zarządzania sieciami sprzedaży oraz systemów szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu wywierania wpływu, rozwoju osobistego i kreatywności. Od 1994 związny ze sprzedażą i marketingiem. W sprzedaży przeszedł wszystkie szczeble: od handlowca po dyrektora handlowego. Autor wielu publikacji prasowych oraz unikatowego systemu szkoleniowego audio dla handlowców, w ramach którego ponad 2.000 kaset znalazło swoich odbiorców.
Autor metody sprzedaży opartej na wykorzystaniu tzw. "pętli czasu" oraz szkolenia Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu. Jako trener przeszkolił osobiście i za pośrednictwem swoich kaset ponad 5.500 osób.
Publikacje
- Skuteczna Sprzedaż. Poradnik Działu Marketingu i Sprzedaży,
- Wywieranie wpływu na siebie,
- Modelowanie przeznaczenia,
- Mistrz sprzedaży,
- Arcymistrz sprzedaży,
- Władza bez tyranii,
- Wywieranie wpływu na siebie. Wersja udoskonalona,
- Żyj i bogać się!.