Andrzej Pyrchla

Urodzony w 1971 w Katowicach – autor książek z dziedziny informatyki. Współpracuje z Wydawnictwem Helion. Jego książki sprzedały się w liczbie ponad 70 000 egzemplarzy. Andrzej Pyrchla zainteresował się zagadnieniami informatyki już w czasach 8-bitowych komputerów typu Atari, Amiga, ZX Spectrum. Od 1995 roku pracuje w jednej z katowickich firm komputerowych, której jest współzałożycielem. Wolne chwile poświęca na tworzenie grafiki 3D, co traktuje jako hobby i swego rodzaju odskocznię od codzienności. Pasja ta zaowocowała kilkunastoma wygranymi konkursami, w tym również międzynarodowymi. Jego prace były wystawiane w kilku znanych galeriach. W 2000 roku otrzymał puchar ministra łączności za całokształt twórczości online.
Jego publikacje:
2003 – ABC Sam składam komputer – wydawnictwo Helion
2003 – BIOS. Leksykon kieszonkowy – wydawnictwo Helion
2004 – BIOS. Przewodnik – wydawnictwo Helion
2004 – BIOS. Kapesní příručka – wydawnictwo Helion, wydanie czeskie
2004 – BIOS. Pruvodce – wydawnictwo Helion, wydanie czeskie
2004 – Sam si stavim počítač – wydawnictwo Helion, wydanie czeskie
2005 – BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II – wydawnictwo Helion
2005 – ABC Sam składam komputer. Wydanie II – wydawnictwo Helion
2005 – BIOS. Przewodnik. Wydanie II – wydawnictwo Helion
2006 – ABC Sam naprawiam komputer – wydawnictwo Helion
2007 – BIOS. Tablice informatyczne – wydawnictwo Helion
2007 – BIOS. Przewodnik. Wydanie III – wydawnictwo Helion
2007 – BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III – wydawnictwo Helion
2007 – ABC Sam składam komputer. Wydanie III – wydawnictwo Helion
2008 – ABC Sam naprawiam komputer. Wydanie II – wydawnictwo Helion
2009 – Montaż komputera PC. Ćwiczenia praktyczne – wydawnictwo Helion
2010 – ABC Sam składam komputer. Wydanie IV – wydawnictwo Helion
2010 – BIOS. Przewodnik. Wydanie IV - wydawnictwo Helion
2011 – BIOS. Leksykon. Wydanie IV - wydawnictwo Helion