W kategorii Geografia mamy około 143 pozycji. Najpopularniejsze ebooki w tej kategorii to O teorii ewolucji i zmianie klimatu. Dwa eseje na ważne tematy (), Konstruowanie wiedzy geograficznej w klasach gimnazjalnych. Możliwości i zaniedbania (), Geopolityka, czyli pochwała realizmu. Szkice teoriopoznawcze (), Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie. Studium palinologiczne (), Planowanie przestrzenne w gminach (, , , ).

Najnowszymi ebooki dodanymi w kategorii Geografia są Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje (), Geografia humanistyczna miasta (), Liban (), Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi (), Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013 ().

W tej kategorii najbardziej popularne promocyjne ebooki są O teorii ewolucji i zmianie klimatu. Dwa eseje na ważne tematy () w cenie 10.23 zł, Konstruowanie wiedzy geograficznej w klasach gimnazjalnych. Możliwości i zaniedbania () w cenie 24.27 zł, Geopolityka, czyli pochwała realizmu. Szkice teoriopoznawcze () w cenie 0.00 zł, Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie. Studium palinologiczne () w cenie 54.32 zł, Planowanie przestrzenne w gminach (, , , ) w cenie 28.72 zł.

Geografia