W kategorii Inne mamy około 1144 pozycji. Najpopularniejsze ebooki w tej kategorii to Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym (, , ), Rozmowy o islamie (, ), Efekt Domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce? Tom 1 (), Między Berlinem a Pekinem (), Atlas radykalnego islamu ().

Najnowszymi ebooki dodanymi w kategorii Inne są Kronika Katedry Chemii Ogólnej 1951-2015 (), Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej urzędów miast (), Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce (, ), Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na emisję produktów spalania i efektywność energetyczną (), Maszynoznawstwo chemiczne (, ).

W tej kategorii najbardziej popularne promocyjne ebooki są Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym (, , ) w cenie 28.32 zł, Rozmowy o islamie (, ) w cenie 14.85 zł, Efekt Domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce? Tom 1 () w cenie 66.64 zł, Między Berlinem a Pekinem () w cenie 17.24 zł, Atlas radykalnego islamu () w cenie 21.00 zł.

Inne